TOP 버튼
DISPENSER
DP350K-CC-B
 
EV CHARGER DISPENSER FEATURES
DISPENSER
CHAdeMO + CCS
DP350K-CC-B (with cable-bar)
652(W) * 400(D) * 2448(H) mm –거치함제외
 • AC 입력
  • 전 압 - 3 phase 3 wire, AC 208~280V
   3 phase 4 wire, AC 380~480V
  • 주파수 - 50/60 Hz
  • 역 률 - 0.99
 • DC 출력
  • 최대 전압 - 920 Vcd
  • 최대 전류 - 350A [CCS]
  • 최대 출력 - 350 kW [CCS]
 • 효율
  94.5%
 • 작동온도
  -30°C to + 40°C
 • 보호기능
  역극성보호, 합선방지, 과열보호방지
  과전압/저전압방지, 접지사고감지
제품 이미지
 • BMS 통신
  CAN 2.0A/B [CHAdeMO]
  PLC [CCS]
 • 통신프로토콜
  CHAdeMO protocol Ver 0.9 [CHAdeMO]
  SAE J1772 [CCS]
 • 냉각방식
  Cooling Fans
 • 인증
  KC
 • 터치스크린
  10 inch Touch LCD screen
 • 인증방식
  RFID card
 • 통신방식
  데이터수집
  모니터링및원격제어
  기타
  (셀룰러또는이더넷사용-지역에따라다름)
제품 이미지
DISPENSER
Global Sales volume
디스펜서 글로벌 판매량
000
2018년 12월 기준
지도 이미지
Installation Location
DP350K-CC-B / D350K-CC 충전기 설치 현황
제품 이미지
EV CHARGER DISPENSER
ON-SITE INSTALLATION